ინფორმაცია მიმდინარე ტექნიკურ საიმუშაოებზე და შეფერხებებზე... დეტალები

Self Managed VDS

VDS-Self-Managed-SAS-G1
VDS-Self-Managed-SSD-G1