გამოყოფილი ვირტუალური სერვერები

გამოყოფილი ვირტუალური სერვერი (SAS,v1)
გამოყოფილი ვირტუალური სერვერი (SSD,v1)
გამოყოფილი ვირტუალური სერვერი (SSD,v2)