კოლოკაცია

Tower სერვერი

1x IPv4
1x Power
1gb/sec Connectivity
20mb/sec Global
Managment Port Access

120.00 GEL
ყოველთვიურად
Order Now
1U სერვერი

1x IPv4
2x Power
1gb/sec Connectivity
20mb/sec Global
Managment Port Access

120.00 GEL
ყოველთვიურად
Order Now
2U კოლოკაცია
180.00 GEL
ყოველთვიურად
Order Now
1/2 რეკის არენდა

42U კარადაში 20U არენდა.
საერთო კარით,
იზოლირებული კვებით (A/B, 8/8 Euro Plug)
1500 kWh

1200.00 GEL
ყოველთვიურად
Order Now
42U რეკის არენდა

42U კარადის არენდა.
იზოლირებული კვებით (A/B, 8/8 Euro Plug)
1500 kWh

2000.00 GEL
ყოველთვიურად
Order Now