კოლოკაცია

Tower სერვერი

1x IPv4
1x Power
1gb/sec Connectivity
20mb/sec Global
Managment Port Access

1U სერვერი

1x IPv4
2x Power
1gb/sec Connectivity
20mb/sec Global
Managment Port Access

2U კოლოკაცია
1/2 რეკის არენდა

42U კარადაში 20U არენდა.
საერთო კარით,
იზოლირებული კვებით (A/B, 8/8 Euro Plug)
1500 kWh

42U რეკის არენდა

42U კარადის არენდა.
იზოლირებული კვებით (A/B, 8/8 Euro Plug)
1500 kWh