ინფორმაცია მიმდინარე ტექნიკურ საიმუშაოებზე და შეფერხებებზე... დეტალები