დატაცენტრი

20U რეკის არენდა

42U კარადაში 20U არენდა.
საერთო კარით,
იზოლირებული კვებით (A/B, 8/8 Euro Plug)
1500 kWh

42U რეკის არენდა

42U კარადის არენდა.
იზოლირებული კვებით (A/B, 8/8 Euro Plug)
1500 kWh