ვირტუალური ჰოსტინგის სერვერები

Linux-VPS-Managed-Starter-G1
Linux-VPS-Managed-Classic-G1

2x Core
4x RAM
32GB SSD

Linux-VPS-Managed-Premium-G1

4x Core
4x RAM
64GB SSD

ვირტუალური ჰოსტინგის სერვერი - სტარტერი
ვირტუალური ჰოსტინგის სერვერი - კლასიკი
ვირტუალური ჰოსტინგის სერვერი - პრემიუმი
ვირტუალური ჰოსტინგის სერვერი